اخبار ورزشی » پلانو:”برای شکست دادن رئال باید بیشتر از آنها بدویم”