اخبار ورزشی » پت نوین:”اگر به جای رئال بودم، امباپه را به هازارد ترجیح می دهم”