اخبار ورزشی » پاچکو:”هرگز نباید رئال را دستکم گرفت”