اخبار ورزشی » رونی به یونایتد توصیه کرد که بیل را نخرند