اخبار ورزشی » آس: بیل احتمالا مقابل بتیس هم بازی نمی کند